Blog

Keep up to date with the latest news
công ty trách nhiệm hữu hạn

Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần tiếng Anh là gì?

Công ty trách nhiệm hữu hạncông ty cổ phần đang được rất nhiều người quan tâm, cũng như thắc mắc không biết trong tiếng Anh, từ tương đương với chúng là gì?

Bài này sẽ giúp bạn giải đáp tất cả thắc mắc trên.

Công ty cổ phần là gì?

Công ty cổ phần là một dạng pháp nhân có trách nhiệm hữu hạn, được thành lập và tồn tại độc lập đối với những chủ thể sở hữu nó. Vốn của công ty được chia nhỏ thành những phần bằng nhau gọi là cổ phần và được phát hành huy động vốn tham gia của các nhà đầu tư.

Công ty trách nhiệm hữu hạn là gì?

Công ty trách nhiệm hữu hạn là hình thức của một công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân ở Hoa Kỳ. Đó là một cấu trúc doanh nghiệp có thể kết hợp đánh thuế thông qua một công ty hợp danh hay hộ kinh doanh cá thể với trách nhiệm hữu hạn của một công ty. Một công ty trách nhiệm hữu hạn không phải là một công ty trong chính bản thân nó; nó là một hình thức pháp lý của một công ty cung cấp trách nhiệm hữu hạn cho chủ sở hữu của nó trong nhiều lĩnh vực pháp lý. Công ty trách nhiệm hữu hạn nổi tiếng về sự linh hoạt mà họ cung cấp cho các chủ doanh nghiệp; tùy thuộc vào tình huống, công ty trách nhiệm hữu hạn có thể chọn sử dụng các quy tắc thuế của công ty cổ phần thay vì được coi như công ty hợp danh, và trong một số trường hợp nhất định, công ty trách nhiệm hữu hạn có thể được xem là tổ chức phi lợi nhuận.

Công ty cổ phần trong tiếng Anh là gì?

Công ty cổ phần trong tiếng Anh là Joint Stock Company. Và nó được viết tắt là .jsc

Ví dụ: Minhkhai .jsc là một công ty cổ phần với chữ jsc viết tắt. Vì vậy, công ty cổ phần Minhkhai không thể phát hành cổ phiểu, cũng như chuyển nhượng vốn dễ dàng.

Công ty trách nhiệm hữu hạn trong tiếng Anh là gì?

Công ty trách nhiệm hữu hạn trong tiếng Anh

Chắc là nhiều bạn đã thấy dòng chữ .ltd trong một số tên công ty Tiếng Anh. Đúng vậy, công ty trách nhiệm hữu hạn trong tiếng Anh là Limited Liability Company, và được viết tắt là .ltd

Ví dụ: Onvogo Co .ltd – công ty Onvao chính là một công ty trách nhiệm hữu hạn. Vì dó hai từ cuối là co (company) và ltd (limited). Vì vậy, công ti này không thể phát hành cổ phiếu.

Các biến thể của công ty trách nhiệm hữu hạn

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn chuyên nghiệp, tiếng Anh là Professional Limited Liability Company (được viết tắt là PLLC, P.L.L.C. hoặc P.L.), là một công ty trách nhiệm hữu hạn được tổ chức cho mục đích cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp. Thông thường, các ngành nghề mà nhà nước yêu cầu giấy phép cung cấp dịch vụ, chẳng hạn như bác sĩ, luật sư, kế toán, kiến trúc sư, kiến trúc sư cảnh quan hoặc kỹ sư, yêu cầu hình thành PLLC. Yêu cầu chính xác của PLLC thay đổi theo từng tiểu bang. Thông thường, tất cả các thành viên của PLLC phải là những chuyên gia thực hành cùng một nghề. Ngoài ra, giới hạn trách nhiệm cá nhân của các thành viên không mở rộng đối với các khiếu nại sơ suất nghiệp vụ.
 • Chuỗi công ty trách nhiệm hữu hạn, tiếng Anh là Series LLC (được viết tắt là SLLC), là một hình thức đặc biệt của một công ty trách nhiệm hữu hạn, cho phép một công ty trách nhiệm hữu hạn duy nhất tách biệt tài sản của mình thành một chuỗi riêng biệt. Ví dụ: một loạt công ty trách nhiệm hữu hạn mua các mảnh bất động sản riêng biệt có thể đặt từng mảnh thành một chuỗi riêng biệt để nếu người cho vay tịch thu (tài sản thế chấp), những công ty khác không bị ảnh hưởng.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn lợi nhuận thấp, tiếng Anh là Low-profit Limited Liability Company (được viết tắt là L3C), là một liên doanh doanh nghiệp xã hội vì lợi nhuận, có mục tiêu đã nêu là thực hiện mục đích mang lại lợi ích xã hội, không tối đa hóa thu nhập. Đó là một cấu trúc lai kết hợp tính linh hoạt về pháp lý và thuế của công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thống, lợi ích xã hội của một tổ chức phi lợi nhuận và lợi thế định vị thương hiệu và định vị thị trường của một doanh nghiệp xã hội.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn ẩn danh, tiếng Anh là Anonymous Limited Liability Company, là một công ty trách nhiệm hữu hạn mà thông tin sở hữu không được nhà nước công khai. Điều này thường được thực hiện bằng cách sử dụng bên thứ ba để đóng vai trò là nhà tổ chức và người đại diện đăng ký của công ty trách nhiệm hữu hạn.

So sánh công ty trách nhiệm hữu hạn với công ty cổ phần

Mặc dù cả công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần đều sở hữu một số đặc điểm tương tự, thuật ngữ cơ bản thường được liên kết với từng loại pháp nhân, ít nhất là ở Hoa Kỳ, đôi khi khác nhau.

Khi một công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập, nó được gọi là “có tổ chức”, không phải là “hợp nhất” hay “có điều lệ,” và tài liệu thành lập của nó được gọi là “điều khoản tổ chức”, thay vì “điều khoản công ty (Articles of incorporation)” hay “Điều lệ công ty”. Các hoạt động nội bộ của công ty trách nhiệm hữu hạn được điều chỉnh bởi “thỏa thuận hoạt động” thay vì “quy chế tổ chức”. Chủ sở hữu các quyền có lợi trong công ty trách nhiệm hữu hạn được gọi là “thành viên”, chứ không phải là “cổ đông”. Ngoài ra, quyền sở hữu trong công ty trách nhiệm hữu hạn được thể hiện bằng “lợi ích thành viên” hoặc “lợi ích công ty trách nhiệm hữu hạn ” (đôi khi được đo bằng “đơn vị thành viên” hoặc chỉ là “đơn vị” và đôi khi chỉ được nêu là tỷ lệ phần trăm), thay vì chỉ bằng “phần chia cổ phiếu”hoặc chỉ “cổ phần” (với quyền sở hữu được đo bằng số cổ phần mà mỗi cổ đông nắm giữ). Tương tự, khi được ban hành dưới dạng vật lý thay vì dưới dạng điện tử, một tài liệu chứng minh quyền sở hữu trong công ty trách nhiệm hữu hạn được gọi là “chứng nhận thành viên” chứ không phải là “chứng nhận cổ phần”.

Trong trường hợp không có hướng dẫn theo luật định rõ ràng, hầu hết các tòa án Mỹ đều cho rằng các thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn phải tuân theo thông luật thay đổi lý thuyết xuyên qua bản ngã như các cổ đông của công ty. Tuy nhiên, khó khăn hơn để xuyên qua bức màn công ty trách nhiệm hữu hạn vì công ty trách nhiệm hữu hạn không có nhiều thủ tục để duy trì. Chừng nào công ty trách nhiệm hữu hạn và các thành viên không hòa trộn tiền, rất khó để xuyên qua tấm màn che công ty trách nhiệm hữu hạn. Lợi ích thành viên trong các công ty trách nhiệm hữu hạn và lợi ích hợp tác cũng có khả năng bảo vệ đáng kể thông qua cơ chế lệch sai áp. Giới hạn lệch sai áp chủ nợ của đối tác con nợ hoặc thành viên con nợ đối với phần phân phối của con nợ, mà không trao cho chủ nợ bất kỳ quyền biểu quyết hoặc quyền quản lý.

Trong một số trường hợp, các thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn có thể phải chịu trách nhiệm cá nhân trong trường hợp phân phối cho các thành viên khiến công ty trách nhiệm hữu hạn mất khả năng thanh toán.

Ưu điểm và nhược điểm của công ty cổ phần (Joint Stock Company)

Ưu điểm

 • Nhà đầu tư chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn tương ứng với tỷ lệ góp vốn trong công ty;
 • Quy mô hoạt động lớn và khả năng mở rộng kinh doanh dễ dàng từ việc huy động vốn cổ phần;
 • Nhà đầu tư có khả năng điều chuyển vốn đầu tư từ nơi này sang nơi khác, từ lĩnh vực này sang lĩnh vực khác dễ dàng thông qua hình thức chuyển nhượng, mua bán cổ phần;
 • Việc hoạt động của công ty đạt hiệu quả cao do tính độc lập giữa quản lý và sở hữu.

Nhược điểm

 • Mức thuế tương đối cao vì ngoài thuế mà công ty phải thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, các cổ đông còn phải chịu thuế thu nhập bổ sung từ nguồn cổ tức và lãi cổ phần theo quy định của luật pháp;
 • Chi phí cho việc thành lập doanh nghiệp khá tốn kém;
 • Khả năng bảo mật kinh doanh và tài chính bị hạn chế do công ty phải công khai và báo cáo với các cổ đông;
 • Khả năng thay đổi phạm vi lĩnh vực kinh doanh cũng như trong hoạt động kinh doanh không linh hoạt do phải tuân thủ theo những quy định trong Điều lệ của công ty, ví dụ có trường hợp phải do Đại hội đồng Cổ đông của Công ty Cổ phần quyết định.

Ưu điểm và nhược điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn (Limited Liability Company)

Ưu điểm

 • Lựa chọn chế độ thuế. Một công ty trách nhiệm hữu hạn có thể được chọn để bị đánh thuế với tư cách là hộ kinh doanh cá thể, công ty hợp danh, công ty cổ phần S hoặc công ty cổ phần C (miễn là họ có đủ điều kiện để được đối xử như vậy), mang lại sự linh hoạt cao.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn có nhiều thành viên được chọn đánh thuế như công ty hợp danh có thể phân bổ đặc biệt phần thu nhập, lãi, lỗ, khấu trừ hoặc tín dụng của thành viên trên cơ sở ngoài tỷ lệ sở hữu của mỗi thành viên miễn là các quy tắc có trong Quy chế Kho bạc được đáp ứng. Các tập đoàn S có thể không phân bổ đặc biệt lợi nhuận, thua lỗ và các mặt hàng thuế khác theo luật thuế của Hoa Kỳ.
 • Chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn, được gọi là thành viên, được bảo vệ khỏi một số hoặc tất cả trách nhiệm pháp lý đối với các hành vi và các khoản nợ của công ty trách nhiệm hữu hạn.
 • Giấy tờ hành chính và lưu trữ hồ sơ ít hơn nhiều so với một công ty cổ phần.
 • Thuế thông qua (nghĩa là không đánh thuế hai lần), trừ khi công ty trách nhiệm hữu hạn chọn đánh thuế như một công ty cổ phần C.
 • Sử dụng phân loại thuế mặc định, lợi nhuận được đánh thuế cá nhân ở cấp thành viên, không phải ở cấp công ty trách nhiệm hữu hạn.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn ở hầu hết các bang được coi là các thực thể tách biệt với các thành viên của họ. Tuy nhiên, trong một số khu vực tài phán như Connecticut, luật án lệ đã xác định rằng chủ sở hữu không bắt buộc phải cung cấp thông tin đủ để xuyên qua bức màn của công ty và các thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn có thể chịu trách nhiệm cá nhân về hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn ở một số tiểu bang có thể được thiết lập chỉ với một thể nhân có liên quan.
 • Ít rủi ro hơn khi bị “đánh cắp” bởi các vụ bán tống (bảo vệ tốt hơn khỏi các nhà đầu tư “đói”).
 • Đối với các công ty bất động sản, mỗi tài sản riêng biệt có thể được sở hữu bởi công ty trách nhiệm hữu hạn riêng của mình, do đó bảo vệ không chỉ các chủ sở hữu mà cả các tài sản khác của họ khỏi trách nhiệm chéo.

Nhược điểm

 • Việc tăng vốn tài chính cho một công ty trách nhiệm hữu hạn có thể khó khăn hơn vì các nhà đầu tư có thể thoải mái hơn khi đầu tư vào các hình thức công ty được hiểu rõ hơn với quan điểm về IPO cuối cùng. Một giải pháp khả thi có thể là thành lập một công ty cổ phần mới và sáp nhập vào nó, giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn và chuyển đổi thành một công ty cổ phần.
 • Nhiều khu vực pháp lý thu đánh thuế đặc quyền kinh doanh hoặc thuế giá trị vốn đối với các công ty trách nhiệm hữu hạn. Về bản chất, thuế đặc quyền kinh doanh hoặc nhượng quyền thương mại này là phí mà công ty trách nhiệm hữu hạn trả cho nhà nước vì lợi ích của trách nhiệm hữu hạn. Thuế đặc quyền kinh doanh có thể là một khoản tiền dựa trên doanh thu, số tiền dựa trên lợi nhuận hoặc số tiền dựa trên số lượng chủ sở hữu.
 • Phí gia hạn cũng có thể cao hơn. Lệ phí bằng không đối với các công ty cổ phần phi chứng khoán.
 • Cấu trúc quản lý của một công ty trách nhiệm hữu hạn có thể không được nêu rõ. Không giống như các công ty cổ phần, họ không bắt buộc phải có một ban giám đốc hoặc cán sự. (Điều này cũng có thể được coi là một lợi thế ở một vài điểm.)
 • Các khu vực pháp lý đánh thuế bên ngoài Hoa Kỳ có khả năng coi công ty trách nhiệm hữu hạn hoa kỳ là một công ty cổ phần, bất kể đối xử với mục đích thuế của Hoa Kỳ như thế nào, ví dụ như một công ty trách nhiệm hữu hạn Hoa Kỳ hoạt động bên ngoài Hoa Kỳ hoặc là cư dân của khu vực tài phán nước ngoài. Điều này rất có thể là các quốc gia không công nhận công ty trách nhiệm hữu hạn như là một hình thức kinh doanh được ủy quyền tại quốc gia đó.
 • Các bên uỷ quyền của công ty trách nhiệm hữu hạn sử dụng nhiều chức danh khác nhau, ví dụ, thành viên, quản lý, thành viên quản lý, giám đốc quản lý, giám đốc điều hành, chủ tịch và đối tác. Như vậy, có thể khó xác định ai thực sự có thẩm quyền ký kết hợp đồng thay mặt công ty trách nhiệm hữu hạn.

Tạm kết

Hy vọng qua bài viết này, các bạn đã có cái nhìn rõ ràng hơn về hai loại hình công ty trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo