×

Đơn hàng bán hàng singapore tuyển nữ

SINGAPORE TUYỂN NỮ BÁN HÀNG CỬA KIÊM TIẾP TÂN – (SPASS)

 khu vực: Eunos

 Lương S$1,300/tháng ~ 22,4tr + S$250/tháng ~ 4,3tr + Hoa hồng

 Làm 9am-6pm, nghỉ 4 ngày/tháng

 Nghỉ phép năm & bệnh theo Luật

Yêu cầu:

 Nữ, tiếng Anh + căn bản Trung. Biết sử

dụng email, fax, máy tính..

 Nhanh nhẹn, thái độ tốt

Bình luận Facebook

Copyright © 2020 - Thiết kế Web
English English Vietnamese Vietnamese