×

Đơn hàng cắt cá Singapore tuyển nam

TUYỂN NAM CẮT CÁ TẠI SIÊU THỊ LỚN
Lương: 2700$-2800$
Tăng ca: có
Ngày làm: 12 tiếng
Tháng nghỉ: 4 ngày
Yêu cầu: Tiếng trung tốt, có kinh nghiệm lọc và mổ cá.
* Có 8 người Việt đang làm tốt tại đây.
Xin Visa Gấp

Bình luận Facebook

Copyright © 2020 - Thiết kế Web
English English Vietnamese Vietnamese