×

đơn hàng hàn hồ quang Singapore tuyển lao động

THỢ HÀN HỒ QUANG ARGON

_ Lương: $1100 3 tháng sau $1200, trợ cấp nhà ở $200, tổng thu nhập khoảng trên 2200

_ Thời gian làm việc: 8 giờ 30 đến 6 giờ bao gồm 1 tiếng thời gian ăn cơm và 15 phút uống trà,tháng nghỉ 8 ngày, tăng ca 1.5 , tăng ca nhiều

_ Yêu cầu:chủ yếu hàn nối các sản phẩm thép trắng

Bình luận Facebook

Copyright © 2020 - Thiết kế Web
English English Vietnamese Vietnamese