×

Đơn hàng lái xe nâng singapore tuyển nam

Linda-Mandy singapore tuyển gấp lái xe nâng kiêm tạp vụcho cty môi trường,

Nam, tuổi <40, lương 1200 sgd + bao ở.

Thời gian làm việc 8.30am-8.30pm, tháng nghỉ 2 ngày, tăng ca 5 $/tiếng.

Công việc phân loại sp giấy, kim loại, phế liệu, lái xe nâng, biết tiếng trung/ anh cơ bản. LĐ phải gửi video lái xe nâng cho bên chủ xem.

Địa điểm làm việc: Yew Tee

Bình luận Facebook

Copyright © 2020 - Thiết kế Web
English English Vietnamese Vietnamese