×

Đơn hàng lái xe xưởng thực phẩm Singapore tuyển lao động

tuyển lái xe cho xưởng thực phẩm,

lương 1650 sgd + bao ở + ăn 1 bữa, ngày làm 11.5 tiếng,

tháng nghỉ 4 ngày, có nghỉ phép năm bệnh đầy đủ.

Địa điểm: central

Bình luận Facebook

Copyright © 2020 - Thiết kế Web
English English Vietnamese Vietnamese