×

Đơn hàng pha cà phê Singapore tuyển lao động nam

Tuyển nhân viên pha cà phê
Yêu cầu: NAM, dứoi 30 tuổi
– Phụ trách pha cà phê, bán nước, thu tiền, và các công việc khác có liên quan
– Chấp nhận điều động đi các cửa tiệm khác làm
Thời gian: 12 tiếng/ ngày, tháng nghỉ 2 ngày
Lương: 1400( Sau 3 tháng làm tốt có tăng lương)
Hỗ trợ: bao ở+ bao ăn( trong thgian làm việc)

Bình luận Facebook

Copyright © 2020 - Thiết kế Web
English English Vietnamese Vietnamese