×

Đơn hàng phục vụ nhà hàng tuyển lao động nữ

Nữ tiếng anh Phục vụ nhà hàng
Lương :1300 bao ăn ở
Làm 12h/ngày tháng nghỉ 2 ngày
Yếu cầu tiếng anh giao tiếp + chăm chỉ có Thái độ tốt
Làm việc tại Puggol

Bình luận Facebook

Copyright © 2020 - Thiết kế Web
English English Vietnamese Vietnamese