×

Đơn hàng phun sơn singapore tuyển nam

tuyển gấp Nam phun sơn, tuổi <40, lương 1500 sgd, ăn ở tự túc, làm việc từu 9am-9pm, tháng nghỉ 4 ngày. Biết tiếng trung, đa từng đi đài, chủ yếu phun sơn thùng xe của xe cỡ lớn ( xe tải …) có nghỉ phép năm, ốm đau. Địa điểm làm việc: gần Boon Lay

Bình luận Facebook

Copyright © 2020 - Thiết kế Web
English English Vietnamese Vietnamese