×

Đơn hàng thợ hàn singapore tuyển lao động

Thợ hàn tại Singapore
Loại visa: SP
Chức năng: hàn điện, công ty chủ yếu tập trung vào các sản phẩm sắt
Lương cơ bản: 1200 + bao ở+ 200 hỗ trợ ăn
Sau 3 tháng thử việc sẽ đc đàm phán lại về lương
Thời gian làm việc: 12 giờ/ ngày
Làm thêm giờ x1,5
Nghỉ hàng tháng: 2 ngày
Quyền lợi của công ty: nghỉ phép hàng năm, nghỉ ốm, bảo hiểm y tế, bảo
hiểm chấn thương lao động…

Bình luận Facebook

Copyright © 2020 - Thiết kế Web
English English Vietnamese Vietnamese