×

Gia hạn lưu trú ở Singapore

Thủ tục gia hạn lưu trú tại Singapore 30 ngày

Gia hạn visa ở Singapore Khi vào lãnh thổ Singapore, hộ chiếu của bạn sẽ được đóng dấu Cấp phép nhập cảnh (Visit Pass) ghi rõ ngày kết thúc thời gian lưu trú được phép của bạn ở Singapore. Trong hầu hết các trường hợp, bạn được cấp phép 30 ngày, sau đó bạn phải […]

Copyright © 2020 - Thiết kế Web
English English Vietnamese Vietnamese